Vzdělávání ve škole nošení Die Trageschule®

Zkušenost ukazuje, že vedení samostatného poradenství zahrnuje víc, než schopnost dobře vázat. Proto nabízí celosvětově uznávaná škola nošení se sídlem v Drážďanech Die Trageschule® lektorské kurzy pro poradkyně nošení dětí. Cílem tohoto vzdělávání je provázet rodiče technikou vázání šátku, správným nastavením nosítek, doprovázet je a povzbuzovat v jejich rodičovství, ve vlastních kompetencích.

Struktura kurzů

Vzdělání profesionální poradkyně nošení Die Trageschule® je třístupňové: kurzy ZÁKLADNÍ, NÁSTAVBOVÝ a CERTIFIKAČNÍ na sebe navazují.

Mezi vzdělávacími bloky by měl být dostatečný časový odstup k zapracování naučeného a nasbírání vlastních zkušeností. Vycházíme z toho,  že ZÁKLADNÍ a NÁSTAVBOVÝ kurz navštívíte ve smysluplném časovém odstupu. Základní kurz sám o sobě je uzavřený kurz. Kvalitní úroveň práce s rodiči vyžaduje jistotu, reflexi a rozšíření vlastních kompetencí. K tomu slouží NÁSTAVBOVÝ KURZ s předloženými domácími úkoly a rozšířeným výukovým plánem.

Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky, příp. lektora. S certifikátem získává absolventka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako „certifikovaná/ý lektor/ka Die Trageschule®“.

Absolventky získají

jistotu ve zprostředkovávání nejrůznějších úvazů a nastavení nosítek, posílí své teoretické znalosti o nošení a především své vnímavé vystupování vůči rodičům. Naučí se připravit a vést kvalitní a profesionální:

  • individuální poradenství
  • skupinové kurzy 
  • přednášky

Obsah vzdělávání v lektorských kurzech spočívá na vědecky uznaných výzkumech z oblasti biologie, medicíny a psychologie, ale pracuje i s metodami z oborů vzdělávání dospělých.

Úplné vzdělání lektorky či lektora zahrnuje následující:

  • Umění vázat – naučení různých úvazů na břicho, na bok, na záda.
  • Umění zprostředkování – cílené návodové techniky.
  • Umění výběru a přizpůsobení nosítka – pro každého najít to pravé.
  • Umění konceptu – vypracování vlastního konceptu pro individuální poradenství, kurzy a krátké přednášky.
  • Umění poradenství – respektující vystupování jako centrální prvek při provázení rodičů.
  • Umění výjimečného – vypracovat s rodiči a dětmi ve speciálních situacích adekvátní řešení.
  • Umění reflexe – doprovázet sám sebe respektujícím způsobem.