Vzdělávání ve škole nošení Die Trageschule®

Podložené informace

3fázová technika učení

Citlivá komunikace

Potřebujete umět poradit maminkám, jak nosit správně miminko v šátku? Potřebujete odborné zajištění pro svá poradenství rodičům?
Chcete umět rodičům kvalifikovaně odpovědět na jejich otázky kolem nošení?

Kurzy Die Trageschule® vás vybaví všemi dovednostmi, které jako úspěšná poradkyně nošení potřebujete.

Ze zkušenosti víme, že vedení samostatného poradenství rodičům zahrnuje víc, než schopnost dobře vázat. Proto nabízí celosvětově uznávaná škola nošení se sídlem v Drážďanech Die Trageschule® lektorské kurzy pro poradkyně nošení dětí.

Cílem tohoto vzdělávání je provázet rodiče technikou vázání šátku, správným nastavením nosítek, doprovázet je a povzbuzovat v jejich rodičovství, ve vlastních kompetencích.

Struktura kurzů

Vzdělání profesionální poradkyně nošení Die Trageschule® je třístupňové: kurzy ZÁKLADNÍ, NÁSTAVBOVÝ a CERTIFIKAČNÍ na sebe navazují.

Mezi vzdělávacími bloky by měl být dostatečný časový odstup k zapracování naučeného a nasbírání vlastních zkušeností. Vycházíme z toho,  že ZÁKLADNÍ a NÁSTAVBOVÝ kurz navštívíte ve smysluplném časovém odstupu. Základní kurz sám o sobě je uzavřený kurz. Kvalitní úroveň práce s rodiči vyžaduje jistotu, reflexi a rozšíření vlastních kompetencí. K tomu slouží NÁSTAVBOVÝ KURZ s předloženými domácími úkoly a rozšířeným výukovým plánem.

Certifikační kurz je zakončením vzdělávání lektorky, příp. lektora. S certifikátem získává absolventka oprávnění používat logo Die Trageschule® ve spojení se svou poradenskou činností pro rodiče a označovat se jako „certifikovaná/ý lektor/ka Die Trageschule®“.

Absolventky získají

jistotu ve zprostředkovávání nejrůznějších úvazů a nastavení nosítek, posílí své teoretické znalosti o nošení a především své vnímavé vystupování vůči rodičům. Naučí se připravit a vést kvalitní a profesionální:

  • individuální poradenství
  • skupinové kurzy 
  • přednášky

Obsah vzdělávání v lektorských kurzech spočívá na vědecky uznaných výzkumech z oblasti biologie, medicíny a psychologie, ale pracuje i s metodami z oborů vzdělávání dospělých.

Úplné vzdělání lektorky či lektora zahrnuje následující:

  • Umění vázat – naučení různých úvazů na břicho, na bok, na záda.
  • Umění zprostředkování – cílené návodové techniky.
  • Umění výběru a přizpůsobení nosítka – pro každého najít to pravé.
  • Umění konceptu – vypracování vlastního konceptu pro individuální poradenství, kurzy a krátké přednášky.
  • Umění poradenství – respektující vystupování jako centrální prvek při provázení rodičů.
  • Umění výjimečného – vypracovat s rodiči a dětmi ve speciálních situacích adekvátní řešení.
  • Umění reflexe – doprovázet sám sebe respektujícím způsobem.